جستجو

شناسه تست : PML-RARA

t(15;17), PML-RAR Alpha, t(15;17)(q22;q12), Acute promyelocytic leukemia, AML-M3

بررسی ژن PML-RARA:

این آزمایش برای تشخیص توالی ژن لوسمی (Leukemia) غیرطبیعی پرومیلوسیتیک / گیرنده آلفا اسید رتینوئیک یا PML-RARA استفاده می شود. برای کمک به تشخیص لوسمی پرومیلوسیتیک حاد (APL) که در آن توالی ژن PML-RARA وجود دارد، برای هدایت درمان، بررسی پاسخ به درمان و عود بیماری استفاده می شود. این جابجایی کروموزومی در 10% از بزرگسالان مبتلا به ANLL ديده می شود. شيوع آن در جمعيت 1 به 106 است. بيماری در هر سنی بروز می کند اما در جوانان (میانگین 40 سال) شايع تر بوده و با کاهش گلبول های سفيد و پلاکت همراه است. در 15 تا 20% موارد مرگ زود هنگام  ديده شده و در 70% از موارد بيماران از 1 تا 3 سال زنده می مانند. ژن های دخیل در جابجایی PML-RARA عبارتند از ژن PML بر روی کروموزوم 15 و ژن RAR Alpha بر روی کروموزوم 17 نقاط شکست متعددی بر روی ژن PML بين اينترون 3  و اگزون 7 a ديده شده اما تنها يک نقطه شکست بر روی اينترون 2 ژن RAR Alpha وجود دارد. به علت تعداد نقاط شکست در ژن PML فيوژن های تشکيل شده هم مختلف می باشند.

انواع PML-RARA و تفاوت آن ها:

bcr1 (PML-RARalpha L or Long) ، bcr2 (PML- RARalpha V or Variant) و bcr3 (PML- RARalpha S or short) .

زمانی که پزشک قصد بررسی ابتلای فرد به لوسمی (Leukemia – سرطان خون) را دارد، این آزمایش جهت تایید و یا رد APL(AML-M3) ، درخواست می شود. انجام این آزمایش علاوه بر تشخیص نوع سرطان، در فرایند انتخاب درمان، تعیین پیش آگهی بیمار و پیگیری اثر بخشی درمان بسیار حائز اهمیت می باشد.
در لوسمی پرومیلوسیتیک حاد (APL) مغز استخوان مملو از سلولهای بدخیم است و قادر به تولید سلول های نرمال برای عملکرد طبیعی نمی باشد. کاهش تعداد گلبول های قرمز (کم خونی) منجر به خستگی و رنگ پریدگی و کاهش تعداد گلبول های سفید عملکردی فرد را مستعد بیماری های عفونی می کند و کاهش تعداد پلاکت ها (ترومبوسایتوپنی) خطر خون ریزی و کبودی را افزایش می دهد. از علائم دیگر آن می توان به کاهش وزن اشاره کرد.
نیازی به آمادگی خاص از قبیل ناشتا بودن و … نیست.
نمونه خون محیطی (وریدی / بازویی) و مغز استخوان

این آزمایش به دو روش مولکولی کیفی و کمّی انجام می شود. روش کیفی جهت تشخیص اولیه و روش کمّی جهت بررسی تغییرات میزان PML-RARA در بدن بیمار می باشد.
 نتیجه مثبت در روش کیفی، نشان دهنده تشخیص APL(AML-M3) است.
 نتیجه منفی گزارش می کند که نوع جهش یافته موتاسیون مربوطه در نمونه شخص یافت نشده است.

پس از تشخیص، بیمار غالبا با ترکیبی از دو داروی رتینوئیک اسید تمام ترانس و تری اکسید آرسنیک درمان می‌شود. برخی از افراد ممکن است پیوند سلول‌های بنیادی را انجام دهند.